خدمات پزشک عمومی و خانواده

درمان، مراقبت و پیگیری از بیماران و جمعیت تحت پوشش در راستای پیشگیری از بیماری های غیر واگیر در این بخش از کلینیک انجام می شود.

خدمات تزریقات، پانسمان و زیبایی

ما در کلینیک در بخش زیبایی به متد و برندی که استفاده میشود توجه ویژه ای داریم تا بهترین و اصل باشد.

خدمات مامایی

مراقبت های مامایی در این مرکز شامل: مراقبت از مادران باردار، خدماتی مثل پاپ اسمیر، معاینه مادران و خانم ها می باشد.

خوشحال میشویم در مسیر بهبود و رسیدن به سلامتی و زیبایی کنارتان باشیم

مشاهده ویدئو

پرسش و پاسخ پزشکی