اطلاعات شخصی

  • نام پزشکسیده فرح عابدین پور
  • تخصص اصلیمامایی
  • تجربه+6 سال

تحصیلات

  • فارغ التحصیلدانشگاه تهران
  • مدرککارشناس مامایی، ارشد روان شناسی، دکترای حامیوپاتی

ویدیوی معرفی دکتر

بیوگرافی و رزومه کاری

نظرات مراجعه کنندگان کلینیک

پرسش و پاسخ پزشکی