تاریخ انتشار:  ۱۴۰۲/۰۲/۲۴  -   تعداد بازدید:  442


به منظور ارائه ی خدمات بهینه به بیماران مراجعه کننده به مطب ، قرارداد پزشک خانواده برای بیماران شیفت عصر منعقد گردید . به عبارت دیگر دکتر شهرام حسن زاده  از ساعت 16 20  به عنوان پزشک خانواده فعالیت خواهد نمود .