تاریخ انتشار:  ۱۴۰۲/۰۶/۰۴  -   تعداد بازدید:  110به مناسبت فرارسیدن یکم شهریور (روز پزشک) تعداد زیادی از بیماران با حضور خود در مطب دکتر حسن زاده مراتب تبریک و قدردانی خود را ابراز نمودند.
تصویر فوق مربوط به حضور آقای دکتر نظام پور نماینده محترم سرپرستی بانک رفاه استان مازندران به همین مناسبت می باشد .